ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอยสวรรค์ มณีจันสุข

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอยสวรรค์ มณีจันสุข ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงไอยสวรรค์ มณีจันสุข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง CCP รุ่น Junior จากการแข่งขันรายการ DSCT IDPA CHALLENGE EP.7 ณ สนามกีฬายิงปืนภูมิไพลิน

ICT Team

28 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับด.ญ.อภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 On July 21, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School gave a bouquet of flowers to congratulate Miss Apichaya Charnprasitphon grade 3/1 who won the Science Golden Price of Thailand Educational Development and Evaluation […]

ICT Team

25 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตตา พิบูลย์วรวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตตา พิบูลย์วรวงศ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตตา พิบูลย์วรวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการประกวด Summer International Dance Championship 2022 ณ Seberang Jaya Arena Convention Center, Penang, Malaysia ได้รับรางวัลดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Solo New Beginner Latin under 10 จังหวะ Cha Cha Cha 2.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Solo New Beginner Latin under 10 จังหวะ Rumba 3.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Solo New Beginner Latin under 10 จังหวะ Jive 4.รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Solo New Beginner Standard […]

ICT Team

25 Jul 2022

ประกาศผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค”

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เรื่อง ผลการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” (One School One Innovation: OSOI) ประจำปี 2565  “ระดับภูมิภาค” เพื่อคัดสรรผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ผลการคัดสรรรางวัล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง จากผลงาน “SMART ASCS”

Terakeat Ontme

21 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท BARE BOW U12 18 เมตร รอบเก็บคะแนนและรอบดวลบุคคล ในการแข่งขันยิงธนู รายการ 2022 Arrowhitz Fun Shoot ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 ณ สนามยิงธนู Arrowhitz

ICT Team

20 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัณฑิรา โสภณวชิรา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัณฑิรา โสภณวชิรา ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัณฑิรา โสภณวชิรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้รับรางวัล GOLD PRIZE จาก LONDON YOUNG MUSICIAN รุ่น Young Talent (อายุต่ำกว่า 10 ปี)

ICT Team

16 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมัณชิตา สิงหเสนี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลจากการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนพัฒนาฝีมือชิงถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษา ณ สระว่ายน้ำโรจนนิล สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์ มีรายการดังนี้ 1.เหรียญเงินเตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร 2.เหรียญทองฟรีสไตล์ 25 เมตร 3.เหรียญทองแดงท่ากบ 25 เมตร 4.เหรียญทองท่ากรรเชียง 25 เมตร 5.ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมอันดับ 5 รุ่นอายุ 8 ปี (หญิง)

ICT Team

15 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวิรินทร์ลดา สุนทรอธิพัชร์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวิรินทร์ลดา สุนทรอธิพัชร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับเกียรติบัตรจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รุ่น Super Kid Ballet จากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2022

ICT Team

13 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดวาดภาพเด็กในหัวข้อ “ไทยกับรัสเซีย-125 ปี แห่งมิตรภาพ”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตรในการประกวดวาดภาพเด็กในหัวข้อ “ไทยกับรัสเซีย-125 ปี แห่งมิตรภาพ” ฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 125 ปี ระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียและไทย โดยนายเยฟเกนี โตมีฮิน เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการและมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดในแต่ละรายการ มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้1.เด็กหญิงณทักษพร อภิเกษมสันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทอายุต่ำกว่า 9 ปี2.เด็กหญิงอลิสา ครามาเชค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับเกียรติบัตร ประเภทอายุ 10-13 ปี3.เด็กหญิงอภิชญา ชาญประสิทธิ์ผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับเกียรติบัตร ประเภทอายุต่ำกว่า 9 ปี4.เด็กหญิงณัชชา จงเสถียร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับเกียรติบัตร ประเภทอายุต่ำกว่า 9 ปี

ICT Team

13 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐริกา บุญอนันต์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐริกา บุญอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเกียรติบัตรจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Group National รุ่น Pre Competitive จากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2022

ICT Team

13 Jul 2022
1 6 7 8