คณะเซอร์ ครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

คณะเซอร์ ครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วันที่ 19 มิถุนายน 2565 คณะเซอร์ คุณครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญOn June 19, 2022 The sisters of congregation of Saint Paul of Chartres, catholic teachers and catholic students participate The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ at Assumption Cathedral.

ICT Team

23 Jun 2022

ขอร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชมภูแพร รอดปราณี

ขอร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชมภูแพร รอดปราณี ได้รับรางวัลเหรียญทองยิมนาสติก ขอร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชมภูแพร รอดปราณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันออมสินยิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 42 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ฝึกกีฬาภาคตะวันออก จ.ชลบุรีดังรายการต่อไปนี้- รางวัลเหรียญทองยิมนาสติกเด็กเล็ก 8 คน – รางวัลเหรียญทองยิมนาสติกเด็กเล็ก 12 คน – รางวัลเหรียญทองยิมนาสติกลีลา – รางวัลเหรียญเงิน Gym Dance รุ่นอายุไม่เกิน 8 ขวบ

ICT Team

19 Jun 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 มอบปลอกแขนให้กับสภานักเรียน มอบธงให้กับประธานนักเรียนและประธานสีOn June 16, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School presided over the Wai Kru ceremony for the academic year 2022, handing out armbands to the student council and handing flags to the student council president and the color […]

ICT Team

19 Jun 2022

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2565On June 15, 2022 School Administrative Committee Meeting 1/25656月15日 1/2556 学年校务委员会

ICT Team

19 Jun 2022

การตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

การตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก เข้าดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพอาหารทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และด้านเคมี รวมถึงเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้งยังกำชับให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด On June 13, 2022 The Environment and Sanitation Department,Bangrak District Office conducted food sanitation checks in educational institutions at Assumption Convent Silom School to track and monitor in physical, biological and chemical […]

ICT Team

19 Jun 2022

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 มิถุนายน 2565 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองปีการศึกษา 2565On June 11, 2022 Parents’ Orientation for the academic year 2022-20232022 年 6 月 11 日 2022 学年家长指导活动

ICT Team

19 Jun 2022

สภานักเรียน 2565

“พรรคสี่สร้างสรรค์” ได้รับเลือกเป็นสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับ “พรรคสี่สร้างสรรค์” ที่ได้รับเลือกเป็นสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 รายชื่อสมาชิกในทีมมีดังนี้Congratulations to The “Four Creativity Party” that was elected to the Student Council for the academic year 2022, the list of team members is as follows:恭喜“四创意党”入选2022学年学生会,队员名单如下ด.ญ.พลอยชมพู วารีเจริญชัย ป.6/5 ประธานPloychompoo wareecharoenด.ญ.กมลชนก วิเศษสงวน ป.6/4Kamonchanook Visessanguanด.ญ.บุญญิสา ฮวง ป.5/3Boonyisa Huangด.ญ.เมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ป.5/5Metheny Chawawatruthchai ด.ญ.ณิชชามณ เพิ่มชาติ ป.5/5Nitchamon permchate ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง ป.5/5Pimchanok Sangthongด.ญ.ลิณย์ลิยา ตีรอรุณศิริ […]

ICT Team

19 Jun 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา  2565

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา  2565 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา เพื่อวอนขอพระเจ้าประทานพระพรสำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน อวยพรและคุ้มครองคณะเซอร์ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ร่วมงานให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงโรงเรียน”On June 10, 2022 Fr. Surasak Ampaporn celebrates the Holy Mass for the opening of academic year 2022-2023 to pray God for blessing the operations of the school, bless and protect the Sisters of Saint Paul of Chartres, teachers, students, […]

Terakeat Ontme

18 Jun 2022

อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง “การปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย หากเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน

อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง “การปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย หากเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ทีมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง “การปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย หากเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน”On June 7, 2022 The Bangrak Fire and Rescue Station Officers trained the teachers and students to provide basic knowledge about “How to behave safely If there is a fire in the school”.2022 年 6 月 7 日,Bangrak消防站及消防员们对本校师生进行了有关“如果学校意外发生火灾,如何安全撤离及灭火”的基本常识的培训。

Terakeat Ontme

7 Jun 2022
1 17 18 19 20