เด็กหญิงเจนิสา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม จากการแข่งขันเทควันโด รายการ The 1st Taekwondo Next Step 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงเจนิสา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม จากการแข่งขันเทควันโด รายการ The 1st Taekwondo Next Step 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม จากการแข่งขันเทควันโด รายการ The 1st Taekwondo Next Step 2023 ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-8 ปี ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

kanyapak tiraporn

29 May 2023