GRADUATION CEREMONY ASCS 113

GRADUATION CEREMONY ASCS 113 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร ให้เกียรติประธานในพิธี GRADUATION CEREMONY มอบวุฒิบัตรจบการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 113 จากนั้นเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี พร้อมคณะเซอร์ เป็นประธานพิธี “ผูกขวัญ กตัญญุตา” อวยพรและส่งมอบความรัก ความปรารถนาดีแด่ศิษย์ ภายในงานคณะเซอร์ คุณครูและนักเรียนร่วมสังสรรค์…วันแห่งความสำเร็จของนักเรียนรุ่น Rabbity of ASCS 113

kanyapak tiraporn

9 Mar 2023