งานสารสนเทศฝ่ายทรัพยากรฯ


สารสนเทศฝ่ายทรัพยากรฯ

การตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

การตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

ICT TeamJun 19, 20221 min read

การตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก เข้าดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เพื่อติดตามและตรวจสอบคุณภาพอาหารทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และด้านเคมี รวมถึงเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยอีกทั้งยังกำชับให้สถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า…