ห้องเรียนดนตรีอัจฉริยะ ASCS : iMusic

การเรียนหรือการฝึกฝนด้านดนตรีมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาอย่างมาก ดนตรีช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ช่วยในการเรียนรู้ มีการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนโดยตรง กิจกรรมและจังหวะการเคลื่อนไหวช่วยพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้ทำงานอย่างสมดุล แม้แต่ขณะฟังดนตรี นักเรียนจะรู้สึกผ่อนคลาย ปล่อยความคิดจินตนาการไปตามบทเพลง ซึ่งส่งผลต่อสมองซีกขวา ส่วนเสียงสูงต่ำจากตัวโน้ตหรือจังหวะดนตรีจะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้าย ซึ่งเกี่ยวข้องการพัฒนาด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ตัวอย่างผลงานของนักเรียน ที่แสดงเอง ทำดนตรีเอง และร้องนำเองทั้งหมด

Someone Like You : Adele

Cover By No.17,31,32,40,41 P.6/4


อาย : สิงโต นำโชค

Cover By นักเแสดง : รวิสา, ธนภรณ์, ธวัลพร และวิรัชพัชร นักร้อง,ดนตรี ธนพร ตัดต่อ,ถ่ายภาพ กมลชนก


คืนข้ามปี : ดา เอ็นโดรฟิน

Cover By : ??…?


จากรูปแบบเดิมของการเรียนดนตรี ที่เน้นเรียนทฤษฎีดนตรี การฝึกหัดเล่นเครื่องดนตรีที่ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน เช่น ต้องฝึกเป่าขลุ่ยหรือเล่นเมโลเดียน โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนการเรียนวิชาดนตรีให้เป็นแบบ “iMusic”

“iMusic” เป็นการบูรณาการวิชาดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเข้าด้วยกัน นักเรียนสามารถเรียนรู้ทฤษฎีไปพร้อมกับได้ลงมือปฏิบัติ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ผ่านทาง Application ดนตรีอัจฉริยะ GarageBand และมีเครื่องดนตรีเป็น Keyboard ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ดนตรีและสร้างสรรค์บทเพลงไปพร้อมกัน


การเรียนการสอนวิชาดนตรีจึงเป็นชั่วโมงเรียนที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยจินตนาการ

GarageBand เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ย่อย ในชุดซอฟต์แวร์ของไอไลฟ์ ที่ผลิตโดยบริษัทแอปเปิล ซึ่งไว้ใช้ร่วมกับระบบปฏิบัติการ แมค โอเอส เอ็กซ์ และไอโอเอส เป็นแอปพริเคชั่นสำหรับใช้สร้างดนตรีและเพลงที่เน้นรูปแบบใช้งานง่าย ถึงแม้ผู้ใช้จะไม่มีความรู้เรื่องการเล่นดนตรี โดยแอปฯ ใช้หลักทำงานแบบสมาร์ทกล่าวคือ เพียงแค่ผู้ใช้กำหนดเครื่องดนตรีและเลือกรูปแบบการเล่นในส่วนออโต้เพย์ จากนั้นเมื่อผู้ใช้กดคอร์ดที่ต้องการเล่นแอปพริเคชั่น จะประมวลผลจังหวะ ความเร็ว และเล่นให้อัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้นแอปพริเคชั่น ยังมาพร้อมส่วนมิกซ์เสียงจำนวน 32 แทร็ก ทำให้ผู้ใช้สามารถผสมเสียงดนตรีหลายๆ ชิ้นเข้าด้วยกันเป็นเพลงตามต้องการได้ทันที พร้อมความสามารถในการเอ็กซ์พอร์ทไฟล์หรือแชร์ไปยังโซเชียล เช่น ยูทูบซาวด์คลาวด์ หรือจะแชร์กลับไปยังไอคลาวด์ เพื่อนำไปเปิดใช้กับ การาจแบนด์ บนแมคโอเอสได้เช่นกัน