25 มกราคม วันฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล

25 มกราคม วันฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล “นับตั้งแต่บัดนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งไม่มีประโยชน์อีก เมื่อเปรียบกับประโยชน์ล้ำค่าคือ การรู้จักพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยอมที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าทุกสิ่งเป็นปฏิกูล เพื่อจะได้องค์พระคริสตเจ้ามาเป็นกำไร” (ฟป.3:8) หนึงในข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงเหตุการณ์ การกลับใจของ นักบุญเปาโล ประวัติของนักบุญเปาโล นักบุญเปาโล ตัวท่านเกิดที่เมืองทาร์ซัส (Tarsus) (ปัจจุบันเมืองนี้อยู่ในประเทศตุรกี ) ตัวท่านถูกเลี้ยงดูด้วยขนบธรรมเนียมแบบฟาริสที่เคร่งครัด จากพ่อแม่ที่เป็นชาวยิว ท่านได้รับชื่อว่า ซาอูล หรือ เซาโล (Saul) ตามชื่อกษัตริย์พระองค์แรกของชาติยิว และตามมาด้วยชื่อภาษาโรมันของท่าน คือ เปาโล (Paul) ซึ่งเป็นธรรมเนียมของพวกชาวยิวสมัยนั้นที่ถือสัญชาติโรมัน การกลับใจของนักบุญเปาโล ทำไมจึง “กลับใจ” ก่อนหน้านี้ ในช่วงวัยหนุ่ม ท่านเคยเกลียดชังพระนามพระคริสตเจ้าเป็นฟาริสีหนุ่มผู้มีใจอย่างบ้าคลั่งและรุนแรงต่อพระศาสนจักรของพวกคริสตชนที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ ถึงกับได้รับอำนาจจากมหาสมณะที่จะนำคริสตชนจากเมืองต่างๆ มาคุมขังไว้ แต่เมื่อได้เดินทางมายังกรุงดามัสกัส “พระบุตรของพระเจ้า” ทรงปรากฏองค์ให้เขาได้เห็น (เทียบ กท 1:16) ท่านได้กลับใจโดยฉับพลัน และทิ้งวิถีชีวิตเดิม และได้พบประสบการณ์แห่งการกลับใจอันเลื่องชื่อของท่าน การกลับใจของนักบุญเปาโลนั้น ความจริงแล้วได้มีการกล่าวถึง การกลับใจ ไว้ในจดหมายของท่านอยู่หลากหลายแห่งด้วยกัน […]

kanyapak tiraporn

26 Jan 2023

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ส่งมอบความสุขแด่คณะเซอร์ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

คณะผู้บริหาร ผู้แทนคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ส่งมอบความสุขแด่คณะเซอร์โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565

kanyapak tiraporn

4 Jan 2023

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์กร เอมดวงดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงปวีณ์กร เอมดวงดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน Gymnastika by PP Club ครั้งที่ 5 ในรุ่นอายุ 9-12 ปี

ICT Team

1 Nov 2022

คำถามเปลี่ยนชีวิต เมื่อไหร่ฉันถึงจะรวยเสียที…เมื่อไหร่ฉันถึงจะพอเสียที

บทความส่งเสริมศรัทธาจากนิตยสาร “แม่พระยุคใหม่” ฉบับที่ 146 อ่านบทความ “คำถามเปลี่ยนชีวิต เมื่อไหร่ฉันถึงจะรวยเสียที…เมื่อไหร่ฉันถึงจะพอเสียที”

ICT Team

26 Sep 2022

ASCS : Apple Teacher

ASCS APPLE TEACHER Apple Teacher คือ โปรแกรมการเรียนรู้ระดับมืออาชีพแบบไม่มีค่าใช้จ่ายที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุน และยกย่องนักการศึกษาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple สำหรับการเรียนการสอน เส้นทางการเรียนรู้ที่กำหนด เวลาเองได้  เริ่มด้วยการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานบน iPad และ Mac และดำเนินต่อไปด้วยการบูรณาการ เทคโนโลยีของ Apple เข้าไปในบทเรียนทุกๆ วัน ในการเลื่อนขั้นทั้งสามส่วนครูค้นพบแรงบันดาลใจไม่มี ที่สิ้นสุดและโอกาสที่จะได้รับรางวัลสำหรับความทุ่มเทในการสอนอย่างเต็มที่ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีการเชื่อมโยง มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็น Apple Teacher ต้องมีการศึกษาบทเรียน 120 บท ซึ่งเป็น การสร้างเสริมทักษะที่จะช่วยให้การใช้ iPad หรือ Mac เพื่อการเรียนการสอนเป็นเรื่องง่าย ซึ่งรวมถึงการใช้ Applications ที่ออกแบบโดย Apple อย่างเช่น Pages, Keynote, Numbers, GarageBand และ iMovie สำหรับการเรียนการสอนด้วย เมื่อได้ศึกษาบทเรียนและทดสอบความรู้การใช้ iPad หรือ […]

ICT Team

24 Mar 2022
1 2 3