กิจกรรม A Journey to Remember อำลาและขอบคุณคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

กิจกรรม A Journey to Remember อำลาและขอบคุณคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี คณะเซอร์ คุณครูและพนักงาน ร่วมกิจกรรม “A Journey to Remember” อำลาและขอบคุณคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จิตตาธิการ โอกาสได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่แห่งใหม่