บรรยากาศการรับผลการเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 26 มีนาคม 2566 คณะเซอร์และคุณครูให้การต้อนรับผู้ปกครองที่มารับแบบรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2565 พร้อมรับคำปรึกษาด้านการเรียนและพัฒนาการจากคุณครูประจำชั้น