ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567

25 พฤษภาคม 2567 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารโรงเรียน การจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน งานดูแลนักเรียน พร้อมทั้งพบครูประจำชั้น เพื่อช่วยกันดูแลนักเรียนให้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่และเรียนรู้อย่างมีความสุข ขอขอบคุณผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม และให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา