พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ขึ้น โดยมี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและมอบตัวเป็นศิษย์กับคุณครูได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม

kanyapak tiraporn

13 Jun 2024

เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 รับเหรียญรางวัล รายการแข่งขันHapkido Central Region Championship 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – ฮับกิโ เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – ฮับกิโด เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (ฮับกิโด) รับรางวัล 1 เหรียญทอง (แชมป์ภาคกลาง) ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี รายการ Hapkido Central Region Championship 2024 ภาพบรรยากาศ

kanyapak tiraporn

11 Jun 2024

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ปีการศึกษา 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การเกิดอัคคีภัย และการก่อการร้าย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อตัวนักเรียน และคนรอบข้าง มีความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์อันตรายและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอขอบคุณวิทยากรเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก1.นายพุทธิอาจ หงษ์ชูเวช ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก2.นายเอกรินทร์ ชูรอดภัย ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน3.นายอำนาจ จานสีตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน4.นายทินกร เครือวิเสน ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน5.นายภาณุพงศ์ แตนผักแว่น ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน6.นายรัตพงษ์ ศรีมะหิ ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน7.นายสงกรานต์ ศรีบุญเรือง ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน8.นายสรภัค รัชตโสภณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ภาพบรรยากาศกิจกรรม

kanyapak tiraporn

11 Jun 2024

เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 รับเหรียญรางวัล รายการแข่งขันรายการ The 6th Young Thai Taekwondo

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – เทควันโด เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – เทควันโด เด็กหญิงปุณิกา ศรีบุณยาภิรัต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ประเภท Poomsae และ 1 เหรียญ​ทอง ประเภท Speed Punch รุ่นอายุ 5-6 ปี หญิง รายการ The 6th Young Thai Taekwondo

kanyapak tiraporn

9 Jun 2024

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2568

รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2568 #มาเป็นครอบครอบครัวเดียวกันASCS โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568 เปิดรับสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน -21 กรกฏาคม 2567 สามารถ อ่านระเบียบการผ่านการสแกน QR CODE หรือคลิก Link ตามแนบมาได้เลยนะคะ

kanyapak tiraporn

7 Jun 2024

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า วันที่ 7 มิถุนายน 2567 คณะเซอร์ คุณครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ณ วัดน้อย โดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน

kanyapak tiraporn

7 Jun 2024

เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 รับรางวัลเหรียญทองแดง รายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา ( เทควันโด ) รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี จากรายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

kanyapak tiraporn

6 Jun 2024

เด็กหญิงเจดาริน ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 รับรางวัลเหรียญทอง รายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจดาริน ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงเจดาริน ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา ( เทควันโด ) รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-9 ปี และได้รับถ้วยนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม จากรายการแข่งขันพระพิษณุโลกสองแคว เมืององค์ดำ ประจำปี 2567

kanyapak tiraporn

5 Jun 2024

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วันที่ 2 มิถุนายน 2567 คณะเซอร์ คุณครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

kanyapak tiraporn

2 Jun 2024
1 2 14