ประชุม ผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ASCS119

วันที่ 11 มีนาคม 2566 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการและคุณครูต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันประชุมผู้ปกครองโดยจัดกิจกรรมฐานให้นักเรียนได้ทำความรู้จักคุณครู เรียนรู้สถานที่และทำกิจกรรมในห้องปฏิบัติการ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสนุกสนาน

kanyapak tiraporn

15 Mar 2023

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย ASCS 2565

ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย ASCS 2565 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ คณะเซอร์ คุณครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมงาน “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใย ASCS” สำหรับคุณครูที่เกษียณอายุ ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 4 ท่านได้แก่ ม.วนิดา โป้บุญส่ง ม.ช่อบัว ธาดาธนวงศ์ ม.ปทุมพร พุฒวันเพ็ญ และม.รัตน์เรขา สุขสวัสดิ์ เพื่อเป็นการขอบคุณที่คุณครูได้ปฏิบัติหน้าที่อันทรงเกียรติอย่างซื่อสัตย์ อุทิศตนและเสียสละ

kanyapak tiraporn

9 Mar 2023

GRADUATION CEREMONY ASCS 113

GRADUATION CEREMONY ASCS 113 วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร ให้เกียรติประธานในพิธี GRADUATION CEREMONY มอบวุฒิบัตรจบการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 113 จากนั้นเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี พร้อมคณะเซอร์ เป็นประธานพิธี “ผูกขวัญ กตัญญุตา” อวยพรและส่งมอบความรัก ความปรารถนาดีแด่ศิษย์ ภายในงานคณะเซอร์ คุณครูและนักเรียนร่วมสังสรรค์…วันแห่งความสำเร็จของนักเรียนรุ่น Rabbity of ASCS 113

kanyapak tiraporn

9 Mar 2023