เด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2565

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2565

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ เหรียญทองแดงจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)