เด็กหญิงสุทธดา วีระจิตรเสริมชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับเหรียญรางวัล ในการสอบเเข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LPMC) ประจำปีการศึกษา 2565

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงสุทธดา วีระจิตรเสริมชัย ได้รับเหรียญรางวัล การสอบเเข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LPMC)ประจำปี พ.ศ.2565

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุทธดา วีระจิตรเสริมชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับเหรียญทองแดง ในการสอบเเข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LPMC) ประจำปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้ลำดับที่ 79 จากจำนวนผู้เข้าสอบ 756 คน