เด็กหญิงณภัทร บุญกรไกรฤกษ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Rookie Swimming Championship 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัทร บุญกรไกรฤกษ์ ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Rookie Swimming Championship 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัทร บุญกรไกรฤกษ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Rookie Swimming Championship 2023 ได้รับรางวัลดังนี้

  1. เหรียญเงิน / ฟรีสไตล์ 50 เมตร
  2. เหรียญทอง / ผีเสื้อ 25 เมตร
  3. เหรียญทอง / กรรเชียง 25 เมตร
  4. เหรียญทอง / ฟรีสไตล์ 25 เมตร
  5. เหรียญเงิน / กบ 25 เมตร