ASCS Moral Village 2022

ASCS Moral Village 2022

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.50 – 10.00 น. ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม ASCS Moral Village สรุปงานหมู่บ้านคุณธรรม ได้แก่ หมู่บ้านมิตราทร หมู่บ้านรวงสาลี หมู่บ้านปรีดาพรรษ หมู่บ้านสันตะมารีย์ โดยแต่ละหมู่บ้านสาธิตการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้แก่ ถุงผ้า ยาหม่องสมุนไพร สมุดทำมือและเพ้นท์กระถางต้นไม้ เพื่อวางจำหน่ายระดมทุนช่วยเหลือมูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดแสดงผลงานของชุมนุมทุกระดับชั้นในรูปแบบผลงานการแสดง คลิปวิดีโอ และผลงานนักเรียน อาทิ ชุมนุมเล่านิทานหรรษา ชุมนุม Science Kids ชุมนุม งานสานสร้างสรรค์ ชุมนุม Chef Junior ชุมนุม เพ้นสีน้ำ ชุมนุม ASCS Reporter ชุมนุม Creative Media เป็นต้น