รับสมัครคุณครูและบุคลากร 4 จำนวน อัตรา

รับสมัครคุณครูและบุคลากร 4 อัตรา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

รับสมัครคุณครูและบุคลากร 4 อัตรา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS รับสมัครคุณครูและบุคลากร 4 อัตรา โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ดังนี้

  • ครูวิทยาศาสตร์
  • ครูวิทยาการคำนวณและเทคโนโลยี
  • ธุรการและการเงิน
  • วัดและประเมินผล

ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Link นี้