26 มิถุนายน กิจกรรมวันสุนทรภู่

26 มิถุนายน กิจกรรมวันสุนทรภู่

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูครูกลอนสุนทรภู่ ตระหนักรู้พิษภัยยาเสพติด” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ผลงานที่รังสรรค์ขึ้นด้วยการใช้ภาษาที่งดงาม ทั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงเปิดงานผ่านบทประพันธ์ที่เป็นอมตะของท่านสุนทรภู่ ได้แก่ วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี และนักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมบูรณาการร่วมกับวิชาภาษาไทยในคาบเรียน ได้รับความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรม