ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐริกา บุญอนันต์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฐริกา บุญอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเกียรติบัตรจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Group National รุ่น Pre Competitive จากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2022

ICT Team

13 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาญ์พัฏฐ์ ทองพรหม

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชญาญ์พัฏฐ์ ทองพรหม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับเกียรติบัตรจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Group Jazz รุ่น Pre Competitive จากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2022.

ICT Team

13 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลพรภัสร์ ตติยวณิชย์กุล

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกุลพรภัสร์ ตติยวณิชย์กุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 ได้รับเกียรติบัตรจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง Group Hip hop รุ่น Pre Competitive จากการแข่งขัน ATOD International Dance Competition 2022

ICT Team

7 Jul 2022

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิษฐ์กัญญา วงศ์สัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิษฐ์กัญญา วงศ์สัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนิษฐ์กัญญา วงศ์สัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 ได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน 29th THE MALL SWIMMING CUP 2022 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลการแข่งขันว่ายน้ำ รุ่นอายุ 9 ปี หญิง ดังนี้ท่าฟรีสไตล์ 25 M เหรียญทองท่าฟรีสไตล์ 50 M เหรียญทองท่ากบ 25 M เหรียญเงินท่ากบ 50 M เหรียญเงินท่ากรรเชียง 25 M เหรียญทองท่ากรรเชียง 50 M เหรียญทองท่าผีเสื้อ 25 M เหรียญทองท่าผีเสื้อ 50 M เหรียญทอง

ICT Team

7 Jul 2022

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565On July 2, 2022 Student Affairs Department organizes the parents committee meeting for the academic year 2022.2022年7月2日学生事务部召开2022学年家长委员会会议。

ICT Team

2 Jul 2022

พิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี

พิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรแด่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ได้แก่ ม.นฤพนธ์ คูณกำไร และม.ธรณินทร์ รุ่งเจริญวิวัฒนา. เนตรนารีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในห้องเรียนและบริเวณชุมชนรอบโรงเรียนOn July 1, 2022 Sr.Norberta Panmisri, SPC Vice Director of Assumption Convent Silom School presides over the girl scouts promise ceremony on the founder anniversary of the National Scout Organization of Thailand. The Vice Director hands in the best […]

ICT Team

2 Jul 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล คุณพ่อพร้อมคณะเซอร์มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดระบายสีภาพนักบุญเปาโล และฝ่ายอภิบาลฯจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ชีวประวัตินักบุญเปโตรและเปาโลOn June 30, 2022 Fr. Surasak Ampaporn celebrates The Solemnity of Saints Peter and Paul. The priest, Sister Superior and Director award prizes to students who participated in coloring page of Saint Paul activity. The Pastoral Department make the activities for the students to learn about […]

ICT Team

30 Jun 2022

กิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วันที่ 29 มิถุนายน 2565 งานพยาบาลจัดบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่สนใจโดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์On June 29, 2022 The nurse section provides 4 strains of influenza vaccine in grades 1-6 students who are interested by the team of doctors, nurses and staffs from St. Louis Hospital.2022 年 6 月 29 日 ST Louis Hspital 医院的护士及工作团队为小学1 至6 年级学生们接种4 种流感疫苗。

ICT Team

30 Jun 2022

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน

กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 งานพยาบาลจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์On June 27-28, 2022 The nurse section organizes health check-up activities of academic year 2022 for grades 1-6 students by the team of doctors, nurses and staffs from St. Louis Hospital.2022 年 6 月 27-28日 ST Louis Hspital 医院的护士及工作团队为小学1 至6 年级学生们年度健康体检。

ICT Team

28 Jun 2022

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมระบายสีและทำป้ายนิเทศรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดบริเวณถนนประมวญ ถนนสีลม ถนนสุรศักดิ์และถนนสาทรOn June 24, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School reads the message of the Minister of Education on the occasion of World Anti-Drug Day and Sunthorn Phu Day and awards to the students who […]

ICT Team

25 Jun 2022
1 20 21 22 25