ASCS Ontour

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรม Ontour คุณครูนำชมสถานที่ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้อง English lab ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง iMusic ห้องพยาบาล ลานกีฬา โรงอาหาร และห้องสุขา ทำความรู้จักคุณครูและเพื่อน ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนภาคฤดูร้อน

ICT Team

26 Mar 2022

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่อำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันเด็กให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ICT Team

10 Mar 2022

“Keep Old Memories, Let New Adventures Begin”

วันที่ 3 มีนาคม 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 112 ร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “Keep Old Memories, Let New Adventures Begin” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเก็บภาพความทรงจำร่วมกับคุณครูในแต่ละระดับชั้น ด้วยบรรยากาศความรัก ความผูกพันระหว่างคุณครูและนักเรียนOn March 3,2022 The students of prathom 6 join farewell activity “Keep Old Memories, Let New Adventures Begin” with Microsoft Teams. They review their best experiences with the teachers in every levels, fill with love and […]

ICT Team

10 Mar 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2564

วันที่ 4 มีนาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2564 และอวยพรสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 112 ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งมิสจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ ที่เกษียณอายุในปีการศึกษานี้

ICT Team

7 Mar 2022

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 112

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ท่านอธิการิณี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 112 โอกาสนี้ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 มอบรางวัลให้กับคุณครูที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับชาติ รวมทั้งคุณครูที่ได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อนวัตกรรมในโครงการ iTeachers ภาคบ่ายนักเรียนร่วมกิจกรรมกตัญชลี เพื่อระลึกถึงพระคุณของคณะเซอร์ คุณครู และสถาบันอันเป็นที่รัก ร่วมกันอำลาคุณครูจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ โอกาสเกษียณอายุในปีการศึกษานี้

ICT Team

7 Mar 2022

Look Back with a Smile Step Forward with Courage

วันที่ 4 มีนาคม 2565 ท่านอธิการิณี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ เป็นประธานในงานเกษียณเกษมสันต์ Look Back with a Smile Step Forward with Courage ร่วมกันอำลาคุณครูจุฑารัตน์ ศรีจันทร์ โอกาสเกษียณอายุในปีการศึกษา 2564 โดยมีคุณอรวรณ พยุหนาวีชัย นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ คุณดรุณี อิทธิพุฒิ เหรัญญิกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ร่วมเป็นเกียรติในงานครั้งนี้

ICT Team

7 Mar 2022

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม Creative of Arts

ประกาศผลการประกวดวาดภาพระบายสี ในกิจกรรม Creative of Arts ประจำปีการศึกษา 2564 ใครจะเป็นผู้ชนะเลิศในแต่ละระดับชั้นมาติดตามชมกันได้เลย Results announcement, the coloring competition in the Creative of Arts activity of the academic year 2021. Who will be the winner of each level? Let’s watch together. 2021学年 “艺术创意活动” 公布填色比赛结果,请大家一起来看看谁冠军吧!

Terakeat Ontme

15 Jan 2022

เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เข้าพบนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เพื่อคำนับและอวยพรโอกาสเทศกาลปีใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เข้าพบนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เพื่อคำนับและอวยพรโอกาสเทศกาลปีใหม่On January 12, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Principal of Assumption Convent Silom School meets Mr.Peerasak Rattana the secretary-general of the Office of the Private Education Commission (Opec) for the Greetings of New Year.2022年1月12日, 易三仓女子小学校长 Sr.​Raymonde Phisetsak​​ 拜访了私立教育委员会秘书长(国家教育委员会秘书长) Peerasak Ratana 先生, 并送上了真挚的新年祝福。

Terakeat Ontme

13 Jan 2022
1 22 23 24