วันวิชาการ Academic Walk Rally 2022 “One Mind One Heart One Direction”

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดงานวันวิชาการ Academic Walk Rally 2022 “One Mind One Heart One Direction” อันสะท้อนจุดเน้นของสถานศึกษาที่ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยใช้วิธีบูรณาการข้ามศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมและเป็นนวัตกรที่มีคุณภาพ นำเสนอผลงานผ่านนิทรรศการอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์, เซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์, เซอร์ไอรีน ชำนาญธรรม เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ, เซอร์คริสตอฟ เภกะนันทน์ และคุณสมศักดิ์ คำภา ร่วมเปิดงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ประมวลภาพวันวิชาการ ปีการศึกษา 2565

ICT Team

11 Dec 2022

พิธีอัญเชิญและฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดพิธีอัญเชิญและฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจากเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นประธานในพิธี คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน อาทิ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประธานฝ่ายบริหารโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คณะเซอร์ภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร นายกสมาคมและคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นายกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

ICT Team

11 Dec 2022

วันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร นักเรียนร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทีและปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ On December 2, 2022, Sr. Margarita Kitcharoen SPC, the school superior, lead the Liturgical mass for Father’s Day in remembrance to the late King Bhumibol Adulyadej. In line with the celebration, the school prepared a tree-planting activity for the students to express their love and gratitude to […]

ICT Team

4 Dec 2022

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วางพวงมาลา ถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว On November 25, 2022, Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School, held a wreath-laying ceremony to pay homage to the King Maha Thiraraj Day. 2022 年 11 月 25 日,是隆圣母升天 。Raymonde Phisetsak ,易三仓女子小学的校长举行了敬献花圈仪式,向玛哈提拉拉杰国王日致敬

ICT Team

4 Dec 2022

กิจกรรมวันฮาโลวีน

ภาพบรรยากาศสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมวันฮาโลวีน คณะกรรมการสภานักเรียนจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติ ความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติของเทศกาลฮาโลวีน The student council organized the Halloween activities for students to learn the history, the traditions and importance of Halloween. 学生会组织了万圣节活动,让学生了解万圣节的历史、传统和重要性。

ICT Team

1 Nov 2022

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว On July 27, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School presides over the activities to honor His Majesty the King’s birthday.

ICT Team

28 Jul 2022

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 คุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ On July 25, 2022 The teachers of Student Affairs Department organize the moral camp for students in grade 5 at St. Louis College. 于2022年7月25日,学生事务部老师们在圣路易斯学院为小学五年级学生们组织了道德夏令营。

ICT Team

28 Jul 2022

คำนับอวยพรเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญมาร์การิตา มารี อาลาก๊อก

คำนับอวยพรเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญมาร์การิตา มารี อาลาก๊อก

ICT Team

21 Jul 2022

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยมีบาทหลวงสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นวิทยากร On July 18-19, 2022 Fr. Surasak Ampaporn organized the moral camp for students in grades 4 and 6 at St. Louis College.

ICT Team

21 Jul 2022

ตัวแทนคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมถวายเทียนและปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถวายเทียน ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตัวแทนคุณครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมถวายเทียนและปฏิบัติธรรม ณ วัดยานนาวา และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถวายเทียน ณ วัดน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลมOn July 12, 2022 The Student Affairs Department, together with the Social studies, Religion and Culture Department, organize a candle offering event. Representatives of teachers and students in grades 2-6 participate in candle offering and dharma practice […]

ICT Team

13 Jul 2022
1 2 3 4