การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

การประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565On July 2, 2022 Student Affairs Department organizes the parents committee meeting for the academic year 2022.2022年7月2日学生事务部召开2022学年家长委员会会议。

ICT Team

2 Jul 2022

พิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี

พิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณของผู้กำกับและเนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรแด่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ได้แก่ ม.นฤพนธ์ คูณกำไร และม.ธรณินทร์ รุ่งเจริญวิวัฒนา. เนตรนารีร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดภายในห้องเรียนและบริเวณชุมชนรอบโรงเรียนOn July 1, 2022 Sr.Norberta Panmisri, SPC Vice Director of Assumption Convent Silom School presides over the girl scouts promise ceremony on the founder anniversary of the National Scout Organization of Thailand. The Vice Director hands in the best […]

ICT Team

2 Jul 2022

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกิจกรรมวันสุนทรภู่ มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมระบายสีและทำป้ายนิเทศรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดบริเวณถนนประมวญ ถนนสีลม ถนนสุรศักดิ์และถนนสาทรOn June 24, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School reads the message of the Minister of Education on the occasion of World Anti-Drug Day and Sunthorn Phu Day and awards to the students who […]

ICT Team

25 Jun 2022

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 มอบปลอกแขนให้กับสภานักเรียน มอบธงให้กับประธานนักเรียนและประธานสีOn June 16, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School presided over the Wai Kru ceremony for the academic year 2022, handing out armbands to the student council and handing flags to the student council president and the color […]

ICT Team

19 Jun 2022

สภานักเรียน 2565

“พรรคสี่สร้างสรรค์” ได้รับเลือกเป็นสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับ “พรรคสี่สร้างสรรค์” ที่ได้รับเลือกเป็นสภานักเรียนปีการศึกษา 2565 รายชื่อสมาชิกในทีมมีดังนี้Congratulations to The “Four Creativity Party” that was elected to the Student Council for the academic year 2022, the list of team members is as follows:恭喜“四创意党”入选2022学年学生会,队员名单如下ด.ญ.พลอยชมพู วารีเจริญชัย ป.6/5 ประธานPloychompoo wareecharoenด.ญ.กมลชนก วิเศษสงวน ป.6/4Kamonchanook Visessanguanด.ญ.บุญญิสา ฮวง ป.5/3Boonyisa Huangด.ญ.เมทินี ชววัฑรัตน์ชัย ป.5/5Metheny Chawawatruthchai ด.ญ.ณิชชามณ เพิ่มชาติ ป.5/5Nitchamon permchate ด.ญ.พิมพ์ชนก แสงทอง ป.5/5Pimchanok Sangthongด.ญ.ลิณย์ลิยา ตีรอรุณศิริ […]

ICT Team

19 Jun 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา  2565

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา  2565 วันที่ 10 มิถุนายน 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดปีการศึกษา เพื่อวอนขอพระเจ้าประทานพระพรสำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงเรียน อวยพรและคุ้มครองคณะเซอร์ คุณครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ร่วมงานให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงโรงเรียน”On June 10, 2022 Fr. Surasak Ampaporn celebrates the Holy Mass for the opening of academic year 2022-2023 to pray God for blessing the operations of the school, bless and protect the Sisters of Saint Paul of Chartres, teachers, students, […]

Terakeat Ontme

18 Jun 2022

อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง “การปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย หากเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน

อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง “การปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย หากเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ทีมเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก อบรมให้ความรู้เบื้องต้นเรื่อง “การปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัย หากเกิดเหตุอัคคีภัยในโรงเรียน”On June 7, 2022 The Bangrak Fire and Rescue Station Officers trained the teachers and students to provide basic knowledge about “How to behave safely If there is a fire in the school”.2022 年 6 月 7 日,Bangrak消防站及消防员们对本校师生进行了有关“如果学校意外发生火灾,如何安全撤离及灭火”的基本常识的培训。

Terakeat Ontme

7 Jun 2022

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานวจนพิธีกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 On June 2, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School leads the Liturgy of the Word for Ceremony to honor Her Majesty the Queen on the occasion of Her Majesty the Queen’s […]

Terakeat Ontme

3 Jun 2022

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก นักเรียนระบายสีภาพ รณรงค์งดสูบบุหรี่ เรียนรู้ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก และตอบคำถามชิงรางวัล ได้รับรางวัลจากท่านอธิการิณีและคณะเซอร์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาThe Student Affairs Department organized World No Tobacco Day activities. Students painted pictures of the no smoking campaign. They learned about the history of World Tobacco Day and answered the questions for prizes, and received them from Sister Superior, Director and Vice-director on last Thursday.学生事务部组织了世界无烟日活动。 学生们画了禁烟活动的照片。 他们了解了世界烟草日的历史,并回答了有奖问题,于上周四收到了主任和副主任修女的奖品。

ICT Team

2 Jun 2022

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี          เนื่องด้วยวันที่ 3  มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยเหตุนี้โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จึงได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีผ่านกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในครั้งนี้ และจากกิจกรรมนี้นักเรียนยังได้แสดงออกถึงการเป็นจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมที่นักเรียนสามารถกระทำได้ ภายใต้กิจกรรม “ธนาคารความดีสู่สังคม IT” เพื่อช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้อื่นที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงนักเรียนยังมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลในครอบครัวอีกด้วย

Terakeat Ontme

27 Nov 2021
1 2 3 4