วันกตัญชลี 2567

วันกตัญชลี 2567

เช้าวันที่ 19 มกราคม 2567  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดงานวันกตัญชลี เพื่อขอบพระคุณคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูทุกท่าน โดยมีเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญอธิการิณี เป็นประธาน  ร่วมด้วยคณะเซอร์และครูทุกท่าน  ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 กล่าวขอบคุณพร้อมกับให้คำสัญญา การแสดงนาฏศิลป์ 1 ชุด มอบของขวัญให้กับคณะเซอร์ คุณครู และอุปนายกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้นำตัวแทนศิษย์เก่ามามอบของที่ระลึกให้กับคุณครูด้วย