เนื่องในโอกาส สมโภชพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 23 ธันวาคม 2565

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ นักเรียนชมการแสดงละครประวัติวันคริสต์มาส ผู้แทนนักเรียนกราบอำนวยพร คุณพ่อ และคณะเซอร์ เนื่องในโอกาส สมโภชพระคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่ คุณพ่อและคณะเซอร์เชิญพระกุมารอวยพรนักเรียนในแต่ละห้อง คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคุณครูมอบของขวัญส่งความสุขให้แก่นักเรียนในโอกาสวันแห่งความสุขและชื่นชมยินดี และในพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ ได้ให้แง่คิดแก่พวกเราว่า อย่ามัวหลงชื่นชมยินดี กับรสชาติอาหารที่อร่อย หรือการแต่งกายที่มีสีสันสวยงามในวันคริสต์มาสเพียงเท่านั้น เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้ ที่เราต้องตระหนักถึง ก็คือ ” การเสด็จมาบังเกิดของพระกุมาร” ซึ่งได้นำความชื่นชมยินดีมาสู่พวกเรา ขอให้เราพวกทุกคนเปิดใจ เพื่อให้พระองค์ได้มาบังเกิดในใจเรา เพื่อให้ได้รับความสุข ความชื่นชม และสามารถส่งต่อ ความรัก และความสันติ แก่ผู้อื่นได้ด้วยใจที่ยินดี การแสดงละคร ประวัติ วันคริสต์มาส โดยคณะครู และ นักเรียน โรงเรียน อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม ละครกล่าวถึงการมาบังเกิดของพระกุมาร ผู้นำความชื่นชมยินดีมาให้แก่ทุกคนบนโลกมนุษย์ ผ่านหญิงพรหมจารีย์ที่ชื่อ มารีย์โดย “วันคริสตสมภพ” หรือ วันคริสต์มาส จะตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี […]

kanyapak tiraporn

4 Jan 2023