พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

kanyapak tiraporn

11 Jul 2023

เด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition

ASCSขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงวรัทยา ชัยพิทักษ์สมบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Gymnastika by PP Club & 1st Inter-Club Rhythmic Gymnastics Competition ตามรายการดังต่อไปนี้ เหรียญทองเหรียญทอง ทักษะร่างกาย รุ่นอายุ 9-10 ปี เหรียญทอง อุปกรณ์ คทา เหรียญทอง Free Hand รุ่นอายุ 10-12 ปี เหรียญทอง Group Freehand […]

kanyapak tiraporn

11 Jul 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล โดยคุณพ่อวิทยา เขียวประไพ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ เป็นประธาน เพื่อเทิดเกียรติท่านนักบุญผู้เป็นเสาหลักของพระศาสนจักร มีบทบาทสำคัญในการยืนยันความเชื่อถึงพระเยซูคริสตเจ้า และเป็นพิเศษแด่นักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

kanyapak tiraporn

10 Jul 2023

เด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา ธามสิริสิรภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Heroes Taekwondo International Championship 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา ธามสิริสิรภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Heroes Taekwondo International Championship 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา ธามสิริสิรภัทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน The 6th Heroes Taekwondo International Championship 2023 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วิทยาเขตสุวรรณภูมิ) ตามรายการดังต่อไปนี้ เหรียญทอง Poomsae Team Green-Brown U7 เหรียญเงินPoomsae Pair (b)Green-Brown U7Yrs. Mix G2 เหรียญทองแดง Poomsae (b)Green-Brown U_9 Yrs. Female G9 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน

kanyapak tiraporn

10 Jul 2023

เข้าร่วมการแข่งขัน THAILAND YOUTH ROBOT COMPLETITION (TYRC) 2023

รางวัลแข่งขันในรูปแบบ ON SITE ใช้ชื่อรายการแข่งขันว่า “THAILAND YOUTH ROBOT COMPLETITION (TYRC) 2023” โดยจะจัดการแข่งขันในวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 13 ทีม การแข่งขัน Junior : Item Recycleถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล Item Recycleเด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ป.4 และ เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ป.5 เหรียญรางวัลชนะอันดับที่ 4 การแข่งขัน Item Recycleเด็กหญิงภัทราพร วนาทรัพย์สงวน ป.5 เด็กหญิงณัฐณิชา แต่ผู้เจริญ ป.6 การแข่งขัน Junior : Soccerถ้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัล Soccerเด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ป.4 เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ […]

kanyapak tiraporn

7 Jul 2023

26 มิถุนายน กิจกรรมวันสุนทรภู่

26 มิถุนายน กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ภายใต้ชื่องาน “เชิดชูครูกลอนสุนทรภู่ ตระหนักรู้พิษภัยยาเสพติด” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ผลงานที่รังสรรค์ขึ้นด้วยการใช้ภาษาที่งดงาม ทั้งนี้ มีตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงเปิดงานผ่านบทประพันธ์ที่เป็นอมตะของท่านสุนทรภู่ ได้แก่ วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี และนักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมบูรณาการร่วมกับวิชาภาษาไทยในคาบเรียน ได้รับความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรม

kanyapak tiraporn

4 Jul 2023

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 2566

ตรวจสุขาภิบาลอาหาร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตบางรัก โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ดำเนินการตรวจสุขาภิบาลอาหารที่โรงเรียนเพื่อเป็นการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารทางด้านกายภาพ ชีวภาพ และด้านเคมี รวมถึงการดูแลเรื่องมาตรการในการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคในอาหาร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้นักเรียนได้บริโภคและอุปโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยอยู่สม่ำเสมอ

kanyapak tiraporn

28 Jun 2023

เข้าร่วมประชุมกิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

เข้าร่วมประชุมกิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา งานบริการและสวัสดิภาพ ฝ่ายบริหารจัดการ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมกิจกรรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารสิรินาถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดโดยสำนักงานเขตบางรัก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนให้กับอาสาสมัครอาหารปลอดภัยในโรงเรียน อย. น้อย การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารโดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้นในการตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีและจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหาร เพื่อให้ตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมประชุมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในสถานศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวัน

kanyapak tiraporn

28 Jun 2023

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ใน งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ใน งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023 รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลอื่น ๆ จากการเข้าแข่งขันมหกรรมหุ่นยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยชมรมครูหุ่นยนต์ไทยร่วมกับบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และ เครือข่ายทางการศึกษา จัดงานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023 มีผู้แข่งขันมากกว่า 2,000 คน นักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ มีผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ลักษณะของผู้ประกอบการ นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับประสบการณ์การนำเสนอเป็นอย่างดี สำหรับนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Mini Logistic Bot และ รางวัล Mini Gundam โดยมีรายนามดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Mini Gundam และ รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล Mini […]

kanyapak tiraporn

24 Jun 2023

พิธีไหว้ครู 2566

พิธีไหว้ครู 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยมีเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเซอร์เเละคุณครูร่วมพิธี โดยนักเรียนมีการกล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ เเละมิสเบญจมา ธนานันท์ ตัวแทนครูรับมอบนักเรียนเป็นศิษย์ ประธานในพิธีให้โอวาทอันเป็นมงคลสำหรับคณะครูและนักเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่สืบต่อไป เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในรั้วอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความสุขและความปลื้มปิติ

Terakeat Ontme

23 Jun 2023
1 12 13 14