ภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่ม Taiwan Young STEM & Entrepreneur Exchange Program ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2566

ภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่ม Taiwan Young STEM & Entrepreneur Exchange Program ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2566

ภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมของนักเรียนกลุ่ม Taiwan Young STEM&Entrepreneur Exchange Program ระหว่างวันที่ 21-26 เมษายน 2566

👉🏻 21 เม.ย.66 ร่วมกิจกรรม Best Sniper และ Double Ring Wing Glider คือการสร้างแบบจำลองปืนไม้ไผ่และสร้างเครื่องบินที่ National Science and Technology Museum (NSTM)

👉🏻 22 เม.ย.66 ช่วงเช้าเรียนรู้หลักการโมเมนตัม ช่วงบ่ายเยี่ยมชมหิ่งห้อย ณ เมืองไถหนาน

👉🏻 23 เม.ย.66 ช่วงเช้าเข้าเรียนรู้และเยี่ยมชม Black Bridge Sausage Museum โรงงานผลิตไส้กรอกดำ ช่วงบ่ายเยี่ยมชมประติมากรรม โบราณสถานและโลราณวัตถุที่ CeiMei Museum ณ เมืองไถหนาน

👉🏻 24 เม.ย.66 ช่วงเช้าเยี่ยมชม Moon World ภูเข้าหัวโล้นลักษณะผิวคล้ายดวงจันทร์ ช่วงบ่ายเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ Yang Ming Junior High School

👉🏻 25 เม.ย.66 ช่วงเช้า-บ่ายร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ NSTM ช่วงเย็นนักเรียนเดินทัวร์ตลาด Ruifeng night market

👉🏻 26 เม.ย.66 ช่วง-บ่ายเช้าเรียนรู้ Blue print และ Seismic Defense Device ช่วงเย็น พานักเรียนเยี่ยมชมวัดและสระบัวขนาดใหญ่ ณ Lotus Pond