ภาพบรรยากาศการเดินทางวันแรกของนักเรียน เข้าร่วมโครงการ Taiwan Young STEM & A Entrepreneur Student Exchange Program รุ่นที่ 6

การเดินทางวันแรกของนักเรียน เข้าร่วมโครงการ Taiwan Young STEM & A Entrepreneur Student Exchange Program รุ่นที่ 6

ภาพบรรยากาศการเดินทางวันแรกของนักเรียนระดับชั้น ป.3-6 จำนวน 27 คน เข้าร่วมโครงการ Taiwan Young STEM & A Entrepreneur Student Exchange Program รุ่นที่ 6 ตอน International Science Explorer ณ National Science and Technology Museum Kaohsiung, Taiwan ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 30 เมษายน 2566