กิจกรรม Drug Free 2567

กิจกรรม Drug Free 2567

วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรม Drug Free วันต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ ประธานในพิธี อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด กล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมรับชมการแสดงเปิดงาน ร่วมออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติดด้วยการเต้นแอโรบิค และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยคณะเซอร์ คุณครู นักเรียน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลในชุมชนได้ทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย

On June 26, 2024, Assumption Convent Silom School organized the “Drug Free” activity in observance of World No Tobacco Day.

Sr. Margarita Kitcharoen, the chairman of the ceremony, read an article, gave an opening speech, and presented awards to students who participated in the World No Tobacco Day activities. Attendees also enjoyed an opening performance, participated in aerobics to promote drug resistance, and joined a campaign walk against drugs. The event included Sisters, teachers, students, and the Parent Network Committee, who aimed to disseminate knowledge to the community about the dangers and harms of drugs.

2024年6月26日,易三仓修道院是隆路女子小学学校举办了呼吁禁毒活动。由Margarita Kitcharoen 修女主持了这次开幕仪式。她在禁毒活动上致辞、发给参加禁毒活动的学生颁发奖励。为了呼吁禁毒修女们、老师们、同学们和家长一起看开幕表演、健康舞与呼吁禁毒游行、活动的目的是让社区的人意识到毒品的危害。