พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 คณะเซอร์ คุณครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ณ วัดน้อย โดยคุณพ่อวิทวัฒน์ แก้วแหวน