พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล เพื่อเทิดเกียรติท่านนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักรในยุคเริ่มแรกที่สืบต่องานของพระเยซูเจ้า โดยคุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน และคุณพ่อเปโตร สมศักดิ์ ตู้สำราญ เมื่อเสร็จพิธีคณะเซอร์ คุณครู และนักเรียนได้ร่วมฉลองศาสนนามแด่คุณพ่อทั้งสองท่าน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ชีวประวัตินักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

ในวันนี้คุณพ่อประธานในพิธีได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน ในการดำเนินชีวิตโดยเลือกที่จะเชื่อฟัง เลือกสิ่งที่ถูกต้อง มากกว่าสิ่งที่ถูกใจ และมีข้อตั้งใจในการสวดภาวนา ช่วยเหลือผู้ที่ต่ำต้อย รักพระเจ้า รักตนเอง รักเพื่อนพี่น้อง และปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเสมอ

To honor the great saints of the early church who continued the work of Jesus – Saint Paul the Apostle and Saint Peter the Apostle, the Pastoral and Evangelism department held The Solemnity of the two Saints on Friday, 28 June 2024. The ceremony was presided by Rev. Father Wittawat Kaewwaen and Rev. Father Somsak Tusamran who also celebrated their feast day after the mass. At lunch break, the teachers prepared activities for the students about of Saint Paul, the patron of the Sisters of St. Paul de Chartres.

为了纪念早期教会的伟大圣徒、圣保罗使徒和圣彼得使徒,他们继承了耶稣的事业,牧灵和福音传教部。于 2024 年 6 月 28 日星期五举办了两位圣徒的隆重仪式。仪式由 Wittawat Kaewwaen 神父和 Somsak Tusamran 神父主持,他们在弥撒后也庆祝了他们的节日。午休时,老师们为学生们准备了有关圣保罗的活动,圣保罗是沙特尔圣保罗姐妹会的守护神。