เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันPaaPlearn Junior Tournament 1/67 ประจำปี 2567

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS

เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงลักษณ์นารา จันภักดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (แบดมินตัน) ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน PaaPlearn Junior Tournament 1/67 ประจำปี 2567 ดังนี้
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 9 ปี
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ รุ่นอายุ 11 ปี

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน