เด็กหญิงพิมพ์พจี พสุธาดลอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับเหรียญรางวัล การประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567

เด็กหญิงพิมพ์พจี พสุธาดลอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ขอแสดงความยินดีกับ คนเก่ง ASCS เด็กหญิงพิมพ์พจี พสุธาดลอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันด้านกีฬา ( ยิมนาสติก ) ได้รับเหรียญรางวัล จากการประเมินทักษะความสามารถด้านกีฬายิมนาสติก มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 ดังนี้
🥈เหรียญเงินยิมนาสติกลีลา ทักษะเชือก รุ่นอายุ 7-9 ปี
🥇เหรียญทองยิมแดนซ์ (ประเภททีม)

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ยิมนาสติกลีลา ทักษะเชือก

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ยิมนาสติกลีลา แดนซ์