เด็กหญิงธีรกานต์ นิมิตรปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับเหรียญรางวัล 1st JRC YOUNG STAR ARTISTIC GYMNASTICS 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงธีรกานต์ นิมิตรปัญญา

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงธีรกานต์ นิมิตรปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (ยิมนาสติก) ได้รับเหรียญรางวัล จาก 1st JRC YOUNG STAR ARTISTIC GYMNASTICS 2024

  • เหรียญเงิน ท่าชุดพื้นฐาน รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี
  • เหรียญทองแดง ท่าแข่งขันยืดหยุ่น รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี