เด็กหญิงณดา โปซิว ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2/3  ได้รับเหรียญรางวัลจาก การสอบแข่งขันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ LPMC66

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณดา โปซิว ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2/3  ได้รับเหรียญรางวัลจาก การสอบแข่งขันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ LPMC66

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณดา โปซิว ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2/3 สร้างผลงานทักษะทางด้านวิชาการ (คณิตศาสตร์) ได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง จากการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  การสอบแข่งขันแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ LPMC66