เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับ เหรียญทอง (แชมป์ประเทศไทย) รายการ Hapkido Thailand Championship 2023

เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับ เหรียญทอง (แชมป์ประเทศไทย) รายการ Hapkido Thailand Championship 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง (แชมป์ประเทศไทย) ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-8 ปี รายการ Hapkido Thailand Championship 2023 ณ Rangsit University