เด็กหญิงสุรียาวรรณ จันลอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับรางวัล จาก รายการ ATOD International Dance Competition 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS

เด็กหญิงสุรียาวรรณ จันลอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS เด็กหญิงสุรียาวรรณ จันลอด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) ได้รับรางวัล Gold Medal ประเภท Superkids Freestyle จาก รายการ ATOD International Dance Competition 2024

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน