เด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขัน “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขัน “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน Figure Skating รุ่น Advance Pre Novice “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38