เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล การแข่งขันเทควันโด G H Bank Kyorugi 2023 Taekwondo Thailand Championships

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล การแข่งขันเทควันโด G H Bank Kyorugi 2023 Taekwondo Thailand Championships

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล Bronze Medal ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A รายการแข่งขันเทควันโด G H Bank Kyorugi 2023 Taekwondo Thailand Championships ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ชลบุรี