เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด แข่งขันเทควันโด 3rd Pattaya International Open Taekwondo Championships 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล การแข่งขันเทควันโด แข่งขันเทควันโด 3rd Pattaya International Open Taekwondo Championships 2023


โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-8 ปี รายการแข่งขันเทควันโด 3rd Pattaya International Open Taekwondo Championships 2023 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ชลบุรี