เด็กหญิงวณิชย์ชญา เตชรุ่งวณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ว่ายน้ำ “5 th SWIM STAR Championships 2023 by Arena “

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงวณิชย์ชญา เตชรุ่งวณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ว่ายน้ำ “5 th SWIM STAR Championships 2023 by Arena “

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงวณิชย์ชญา สร้างผลงานทักษะ ว่ายน้ำ

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงวณิชย์ชญา เตชรุ่งวณิชย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สร้างผลงานทักษะทางด้านกีฬา (ว่ายน้ำ)ได้รับเหรียญรางวัลจากรายการแข่งขัน ว่ายน้ำ “5 th SWIM STAR Championships 2023 by Arena ” โดยได้รับรางวัลดังนี้

  • เหรียญทอง ฟรีสไตล์ ผลัดหญิง รุ่นอายุ 11ปี ( women ,4×50m. Freestyle)
  • เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ ผลัดผสมชายและหญิง รุ่นอายุ 11ปี ( Mixed ,4×50 m. Freestyle)

ภาพบรรยาการการแข่งขัน