เชิญชวนประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้น

โรงเรียนเปิดอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เปิดบ้านบริการทางวิชาการและการเรียนรู้สำหรับการเรียนของนักเรียน
💕เชิญชวนประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเรียนรู้ระยะสั้น
คอร์สพัฒนาศักยภาพ สำหรับนักเรียนอายุ 5-6ปี (อนุบาล 3 )
สามารถเลือกลงเรียน ได้ตามความสนใจ

คอร์สที่โรงเรียนเปิดสอน
Creative Art
Learning by Cooking
Stem For Kids

💞ทั้ง 3 กิจกรรม เริ่มลงทะเบียนจองสิทธิ์ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2566
ชำระค่าเรียนหลังจากประกาศรายชื่อ ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2566

ทำการจองสิทธิ์ผ่านการสแกน QR Code ตามไฟล์ภาพที่แนบ

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่าน Line Open Chat