เข้าร่วมการแข่งขัน THAILAND YOUTH ROBOT COMPLETITION (TYRC) 2023

รางวัลแข่งขันในรูปแบบ ON SITE ใช้ชื่อรายการแข่งขันว่า “THAILAND YOUTH ROBOT COMPLETITION (TYRC) 2023” โดยจะจัดการแข่งขันในวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 13 ทีม

การแข่งขัน Junior : Item Recycle
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล Item Recycle

เด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ป.4 และ เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ป.5

เหรียญรางวัลชนะอันดับที่ 4 การแข่งขัน Item Recycle
เด็กหญิงภัทราพร วนาทรัพย์สงวน ป.5 เด็กหญิงณัฐณิชา แต่ผู้เจริญ ป.6

การแข่งขัน Junior : Soccer
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัล Soccer

เด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ป.4 เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ป.5 และ เด็กหญิงภัทราพร วนาทรัพย์สงวน ป.5

บรรยากาศภาพการแข่งขัน THAILAND YOUTH ROBOT COMPLETITION (TYRC) 2023