โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เข้าร่วม แข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition IYRC 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตัวแทนประเทศไทย ในการเข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 คณะครู นักเรียน ทีม Assump-Silom โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition IYRC 2023 ระหว่างวันที่ 2- 7 สิงหาคม 2566 ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ ผลการแข่งขัน มีรายการดังต่อไปนี้ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนนานาชาติ International Youth Robot Competition (IYRC) 2023 ประเภทรายการ Item Recycle รางวัลชนะเลิศ Gold อันดับ 1ITEM RECYCLE เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ป.5/4 เด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ป.4/1 […]

kanyapak tiraporn

8 Aug 2023

เข้าร่วมการแข่งขัน THAILAND YOUTH ROBOT COMPLETITION (TYRC) 2023

รางวัลแข่งขันในรูปแบบ ON SITE ใช้ชื่อรายการแข่งขันว่า “THAILAND YOUTH ROBOT COMPLETITION (TYRC) 2023” โดยจะจัดการแข่งขันในวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 13 ทีม การแข่งขัน Junior : Item Recycleถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล Item Recycleเด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ป.4 และ เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ป.5 เหรียญรางวัลชนะอันดับที่ 4 การแข่งขัน Item Recycleเด็กหญิงภัทราพร วนาทรัพย์สงวน ป.5 เด็กหญิงณัฐณิชา แต่ผู้เจริญ ป.6 การแข่งขัน Junior : Soccerถ้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัล Soccerเด็กหญิงชลญดา สารวงษ์ ป.4 เด็กหญิงนนท์นภัส อุตตมธนินทร์ […]

kanyapak tiraporn

7 Jul 2023

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ใน งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ใน งานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023 รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และรางวัลอื่น ๆ จากการเข้าแข่งขันมหกรรมหุ่นยนต์ไทย ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยชมรมครูหุ่นยนต์ไทยร่วมกับบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และ เครือข่ายทางการศึกษา จัดงานมหกรรมสนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ PIM Robotics Playground 2023 มีผู้แข่งขันมากกว่า 2,000 คน นักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้เข้าร่วมนำเสนอโครงงานสิ่งประดิษฐ์ มีผู้เข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษาเพื่อนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ ลักษณะของผู้ประกอบการ นักเรียนระดับประถมศึกษาได้รับประสบการณ์การนำเสนอเป็นอย่างดี สำหรับนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ Mini Logistic Bot และ รางวัล Mini Gundam โดยมีรายนามดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Mini Gundam และ รองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล Mini […]

kanyapak tiraporn

24 Jun 2023