พิธีไหว้ครู 2566

พิธีไหว้ครู 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยมีเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะเซอร์เเละคุณครูร่วมพิธี โดยนักเรียนมีการกล่าวมอบตัวเป็นศิษย์ เเละมิสเบญจมา ธนานันท์ ตัวแทนครูรับมอบนักเรียนเป็นศิษย์ ประธานในพิธีให้โอวาทอันเป็นมงคลสำหรับคณะครูและนักเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่สืบต่อไป เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในรั้วอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ที่เปี่ยมไปด้วยความรัก ความสุขและความปลื้มปิติ