พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ คุณพ่อ คณะเซอร์ ตัวแทนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนถวายดอกไม้แด่แม่พระ On August 11, 2022 Fr. Surasak Ampaporn celebrated The Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. The priest, Sister Superior and sisters, representatives of teachers, parents and students presented flowers to the Blessed Virgin Mary. 2022年8月11日,Surasak Amphaporn神父主持祭祀仪式,感谢玛丽王后在身体和精神上都很荣幸进入天堂。父亲、先生、老师、家长和学生代表向母亲献花上帝的。

ICT Team

12 Aug 2022

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 คุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ On July 25, 2022 The teachers of Student Affairs Department organize the moral camp for students in grade 5 at St. Louis College. 于2022年7月25日,学生事务部老师们在圣路易斯学院为小学五年级学生们组织了道德夏令营。

ICT Team

28 Jul 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล คุณพ่อพร้อมคณะเซอร์มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดระบายสีภาพนักบุญเปาโล และฝ่ายอภิบาลฯจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ชีวประวัตินักบุญเปโตรและเปาโลOn June 30, 2022 Fr. Surasak Ampaporn celebrates The Solemnity of Saints Peter and Paul. The priest, Sister Superior and Director award prizes to students who participated in coloring page of Saint Paul activity. The Pastoral Department make the activities for the students to learn about […]

ICT Team

30 Jun 2022

กิจกรรมตามรอยคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

กิจกรรมตามรอยคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ วันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมตามรอยคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ณ พิพิธภัณฑ์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรOn June 21-23, 2022 The grade 4 students participate the activity “Following the Footsteps of Father Louise Chauvet” at the museum of the congregation of Saint Paul of Chartres.2022 年 6 月 21日至23日,四年级小学生在沙特尔圣保罗会众博物馆参观“追随路易丝·肖维神父的脚步”活动。

ICT Team

23 Jun 2022

วจนพิธีกรรมระลึกถึงมรณกรรมคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

วจนพิธีกรรมระลึกถึงมรณกรรมคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานวจนพิธีกรรมระลึกถึงมรณกรรมคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผู้ก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ระหว่างวัน เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี ได้กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติและภารกิจของคุณพ่อในห้องปรีชาญาณ On June 21, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School leads the Liturgy of the Word for commemorate the Death Anniversary of Fr. Louis Chauvet, Founder of the Congregation of the Sisters of Saint […]

ICT Team

23 Jun 2022

คณะเซอร์ ครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

คณะเซอร์ ครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วันที่ 19 มิถุนายน 2565 คณะเซอร์ คุณครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญOn June 19, 2022 The sisters of congregation of Saint Paul of Chartres, catholic teachers and catholic students participate The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ at Assumption Cathedral.

ICT Team

23 Jun 2022

ตัวแทนคุณครูคำนับอวยพร เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม เนื่องใน โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเรมอนด์

วันที่ 7 มกราคม 2565 ตัวแทนคุณครูคำนับอวยพร เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม เนื่องใน โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเรมอนด์ ขอพระเจ้าอวยพรให้เซอร์มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณ มีพละกำลังเข้มแข็งในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้พระเจ้าตลอดไปOn January 7, 2022 The feast day of Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Principal of Assumption Convent Silom School. Our teachers bless her to have good health , full of wisdom and has the strength to perform the duties of serving God forever.May God bless […]

Terakeat Ontme

7 Jan 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ

ภาพบรรยากาศพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ พิธีคำนับอวยพรคณะเซอร์ การมอบของขวัญแด่ครอบครัวคาทอลิกโอกาสปีครอบครัว และการจับฉลากส่งความสุขมอบของขวัญพิเศษแก่นักเรียนทุกระดับชั้น

Terakeat Ontme

24 Dec 2021

งานสารสนเทศฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

สารสนเทศฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม

Terakeat Ontme

27 Nov 2021
1 2 3