ค่ายพระคัมภีร์

วันที่ 10-11 กันยายน 2565 นักเรียนคาทอลิกชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 8 คน เข้าร่วมค่ายพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีที่ 7 ศึกษาพระคัมภีร์หนังสืออพยพ ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องราวของโมเสส ผู้นำชาวอิสราเอลพ้นจากการเป็นทาสในอียิปต์ การทำพันธสัญญาของพระเจ้ากับชาวอิสราเอลและประทานพระบัญญัติสิบประการ นักเรียนนำคำสอนของพระเจ้าผ่านทางพระคัมภีร์มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน On September 10-11, 2022, 8 Catholic students in grades 5-6 attended the 7th Bible camp of Archdiocese of Bangkok at Ban Phu Wan, Nakhon Pathom Province. They studied the Exodus and learned about Moses’ […]

ICT Team

14 Sep 2022

กิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ ทำพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์พระคัมภีร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ มาจัดกิจกรรมในวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักพระคัมภีร์หนังสืออพยพและนำบทสอนมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต On August 19, 2022 Sr.Raymonde Phisetsak, SPC Director of Assumption Convent Silom School executed the opening ceremony for Bible Week activities. The staffs of the Catechetical Center of Bangkok Archdiocese organized an activity on August 22-26, 2022 to enable […]

ICT Team

1 Sep 2022

กิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน์นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม On August 17, 2022 Fr. Surasak Ampaporn organizes the online moral camp for grades 1-3 students at Assumption Convent Silom School. 2022 年 8 月 17 日 Surasak Ampaporn 神父,在 易三仓女子小学 为一至三年级的小学生组织了在线道德夏令营

ICT Team

1 Sep 2022

กิจกรรมค่ายคุณธรรม

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมออนไลน์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม On August 17, 2022 Fr. Surasak Ampaporn organizes the online moral camp for grades 1-3 students at Assumption Convent Silom School. 2022 年 8 月 17 日 Surasak Ampaporn 神父,在 易三仓女子小学 为一至三年级的小学生组织了在线道德夏令营

ICT Team

19 Aug 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ คุณพ่อ คณะเซอร์ ตัวแทนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนถวายดอกไม้แด่แม่พระ On August 11, 2022 Fr. Surasak Ampaporn celebrated The Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. The priest, Sister Superior and sisters, representatives of teachers, parents and students presented flowers to the Blessed Virgin Mary. 2022年8月11日,Surasak Amphaporn神父主持祭祀仪式,感谢玛丽王后在身体和精神上都很荣幸进入天堂。父亲、先生、老师、家长和学生代表向母亲献花上帝的。

ICT Team

12 Aug 2022

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 คุณครูฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ On July 25, 2022 The teachers of Student Affairs Department organize the moral camp for students in grade 5 at St. Louis College. 于2022年7月25日,学生事务部老师们在圣路易斯学院为小学五年级学生们组织了道德夏令营。

ICT Team

28 Jul 2022

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล วันที่ 30 มิถุนายน 2565 คุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล คุณพ่อพร้อมคณะเซอร์มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดระบายสีภาพนักบุญเปาโล และฝ่ายอภิบาลฯจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ชีวประวัตินักบุญเปโตรและเปาโลOn June 30, 2022 Fr. Surasak Ampaporn celebrates The Solemnity of Saints Peter and Paul. The priest, Sister Superior and Director award prizes to students who participated in coloring page of Saint Paul activity. The Pastoral Department make the activities for the students to learn about […]

ICT Team

30 Jun 2022

กิจกรรมตามรอยคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

กิจกรรมตามรอยคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ วันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรมตามรอยคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ณ พิพิธภัณฑ์คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรOn June 21-23, 2022 The grade 4 students participate the activity “Following the Footsteps of Father Louise Chauvet” at the museum of the congregation of Saint Paul of Chartres.2022 年 6 月 21日至23日,四年级小学生在沙特尔圣保罗会众博物馆参观“追随路易丝·肖维神父的脚步”活动。

ICT Team

23 Jun 2022

วจนพิธีกรรมระลึกถึงมรณกรรมคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์

วจนพิธีกรรมระลึกถึงมรณกรรมคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี เป็นประธานวจนพิธีกรรมระลึกถึงมรณกรรมคุณพ่อหลุยส์ โชเวต์ ผู้ก่อตั้งคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ระหว่างวัน เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี ได้กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติและภารกิจของคุณพ่อในห้องปรีชาญาณ On June 21, 2022 Sr.Margarita Kitcharoen, SPC Superior of Assumption Convent Silom School leads the Liturgy of the Word for commemorate the Death Anniversary of Fr. Louis Chauvet, Founder of the Congregation of the Sisters of Saint […]

ICT Team

23 Jun 2022

คณะเซอร์ ครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

คณะเซอร์ ครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า วันที่ 19 มิถุนายน 2565 คณะเซอร์ คุณครูและนักเรียนคาทอลิก ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญOn June 19, 2022 The sisters of congregation of Saint Paul of Chartres, catholic teachers and catholic students participate The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ at Assumption Cathedral.

ICT Team

23 Jun 2022
1 2 3 4