เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน เทควันโด The 10 th Ratchaburi Open 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน เทควันโด The 10 th Ratchaburi Open 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน เทควันโด The 10 th Ratchaburi Open 2023ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี รายละเอียดดังนี้ เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-8 ปีClass A เกราะไฟฟ้า เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-8 ปี Class B

kanyapak tiraporn

23 May 2023

เด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการ Thailand Music Festival for Young Artist (TMFYA) ประจำปี 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการ Thailand Music Festival for Young Artist (TMFYA) ประจำปี 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขัน ประเภท Ballet Syllabus RAD รุ่น grade examination ระดับ Pre-Primary – Grade1 จากการแข่งขันรายการ Thailand Music Festival for Young Artist (TMFYA) ประจำปี 2023 และ ได้รับรางวัล 3rd place ในการ แข่งขัน […]

kanyapak tiraporn

22 May 2023

เด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวีพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมงานแข่งว่ายน้ำรายการ KLM999 swimming championships

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวีพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมงานแข่งว่ายน้ำรายการ KLM999 swimming championships โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงญาณิดา พิบูลทวีพร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการเข้าร่วมงานแข่งว่ายน้ำรายการ KLM999 swimming championships ที่จังหวัดชลบุรี ผลการแข่งขันรุ่น 11 ปีหญิง ดังนี้ – ท่ากบ50M เหรียญทอง – ท่ากบ25M เหรียญทองแดง -ท่ากรรเชียง25M เหรียญเงิน -ได้ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ชนะเลิศอันดับ 5

kanyapak tiraporn

22 May 2023

เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด แข่งขันเทควันโด 3rd Pattaya International Open Taekwondo Championships 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล การแข่งขันเทควันโด แข่งขันเทควันโด 3rd Pattaya International Open Taekwondo Championships 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-8 ปี รายการแข่งขันเทควันโด 3rd Pattaya International Open Taekwondo Championships 2023 ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ชลบุรี

kanyapak tiraporn

25 Apr 2023

เด็กหญิงสุทธดา วีระจิตรเสริมชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับเหรียญรางวัล ในการสอบเเข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LPMC) ประจำปีการศึกษา 2565

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงสุทธดา วีระจิตรเสริมชัย ได้รับเหรียญรางวัล การสอบเเข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LPMC)ประจำปี พ.ศ.2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุทธดา วีระจิตรเสริมชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ได้รับเหรียญทองแดง ในการสอบเเข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LPMC) ประจำปีการศึกษา 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนได้ลำดับที่ 79 จากจำนวนผู้เข้าสอบ 756 คน

kanyapak tiraporn

2 Apr 2023

เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล การแข่งขันเทควันโด G H Bank Kyorugi 2023 Taekwondo Thailand Championships

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล การแข่งขันเทควันโด G H Bank Kyorugi 2023 Taekwondo Thailand Championships โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 ได้รับรางวัล Bronze Medal ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 7-8 ปี Class A รายการแข่งขันเทควันโด G H Bank Kyorugi 2023 Taekwondo Thailand Championships ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ชลบุรี

kanyapak tiraporn

2 Apr 2023

เด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขัน “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขัน “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอัญญาภรณ์ จันทร์ดี ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน Figure Skating รุ่น Advance Pre Novice “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38

kanyapak tiraporn

2 Apr 2023

เด็กหญิงณภัทร บุญกรไกรฤกษ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Rookie Swimming Championship 2023

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงณภัทร บุญกรไกรฤกษ์ ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Rookie Swimming Championship 2023 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณภัทร บุญกรไกรฤกษ์ ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการ Rookie Swimming Championship 2023 ได้รับรางวัลดังนี้ เหรียญเงิน / ฟรีสไตล์ 50 เมตร เหรียญทอง / ผีเสื้อ 25 เมตร เหรียญทอง / กรรเชียง 25 เมตร เหรียญทอง / ฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญเงิน / กบ 25 เมตร

kanyapak tiraporn

2 Apr 2023

เด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2565

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2565 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธนันพัชร ต่อสุทธิ์กนก ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ เหรียญทองแดงจากการแข่งขันวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

kanyapak tiraporn

2 Apr 2023

เด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับรางวัล ASIA Student Arts Festival – Thailand 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิรดา ภาคสุโพธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ได้รับรางวัล ASIA Student Arts Festival – Thailand 2023 รอบ Preliminary 2st runner-up JAZZ DANCE SOLO -AGED 6-7 GROUP

kanyapak tiraporn

13 Mar 2023
1 2 3