เด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเทควันโด SATO Taekwondo-Hapkido Championship 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงเจนิสา ติวะกุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันเทควันโด SATO Taekwondo-Hapkido Championship 2023 ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิง A รุ่นอายุ 7-8 ปี