เด็กหญิงกัญญมล พัชวรันธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน GELOSEA 2022

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญมล พัชวรันธร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขัน Global English Language Olypiad of Southeast Asia 2022(GELOSEA) วิชาภาษาอังกฤษ