ผลการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 ผลการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางรัก ได้เข้ามาตรวจคุณภาพวัตถุดิบ อาทิ หมูสด ไก่สด ลูกชิ้น เครื่องปรุง (เกลือ น้ำตาล น้ำปลา ซอส) น้ำดื่ม น้ำแข็ง และ อาหารปรุงสุก อาหารสำเร็จรูป และสุขภาพของผู้สัมผัสอาหาร โดยเก็บข้อมูล 20 ตัวอย่าง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมานั้น ผลการตรวจประเมินของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม อยู่ในเกณฑ์….. มาตรฐานดีมาก และ ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียและสารเคมีในอาหาร

kanyapak tiraporn

9 Jul 2024

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เซอร์มารี คริสติน อนงค์จรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุข ของคณะลูกเสือแห่งชาติ บรรยากาศทบทวนคำปฏิญาณ บรรยากาศการเดินสวนสนาม บรรยากาศการบำเพ็ญประโยชน์

kanyapak tiraporn

1 Jul 2024

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล

พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรมจัดพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล เพื่อเทิดเกียรติท่านนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักรในยุคเริ่มแรกที่สืบต่องานของพระเยซูเจ้า โดยคุณพ่อเปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน และคุณพ่อเปโตร สมศักดิ์ ตู้สำราญ เมื่อเสร็จพิธีคณะเซอร์ คุณครู และนักเรียนได้ร่วมฉลองศาสนนามแด่คุณพ่อทั้งสองท่าน รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ชีวประวัตินักบุญเปาโล องค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ในวันนี้คุณพ่อประธานในพิธีได้ให้ข้อคิดแก่นักเรียน ในการดำเนินชีวิตโดยเลือกที่จะเชื่อฟัง เลือกสิ่งที่ถูกต้อง มากกว่าสิ่งที่ถูกใจ และมีข้อตั้งใจในการสวดภาวนา ช่วยเหลือผู้ที่ต่ำต้อย รักพระเจ้า รักตนเอง รักเพื่อนพี่น้อง และปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเสมอ To honor the great saints of the early church who continued the work of Jesus – Saint Paul the Apostle and Saint Peter the Apostle, […]

kanyapak tiraporn

28 Jun 2024

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี น้ำใจดี และคะแนนยอดเยี่ยม 8 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี น้ำใจดี และคะแนนยอดเยี่ยม 8 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2567 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี น้ำใจดี และคะแนนยอดเยี่ยม 8 กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณี มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ซึ่งทางโรงเรียน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ Another memorable moment happened on Thursday, 27 June 2024, to the students of Assumption Convent Silom who excelled in academics and extra-curricular activities and students who extend […]

kanyapak tiraporn

27 Jun 2024

กิจกรรม Drug Free 2567

กิจกรรม Drug Free 2567 วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรม Drug Free วันต่อต้านยาเสพติดขึ้น โดยเซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ ประธานในพิธี อ่านสารวันต่อต้านยาเสพติด กล่าวเปิดงาน และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมรับชมการแสดงเปิดงาน ร่วมออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติดด้วยการเต้นแอโรบิค และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยคณะเซอร์ คุณครู นักเรียน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลในชุมชนได้ทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย On June 26, 2024, Assumption Convent Silom School organized the “Drug Free” activity in observance of World No Tobacco Day. Sr. Margarita Kitcharoen, the chairman of the […]

kanyapak tiraporn

26 Jun 2024

น้อมรำลึกสุนทรภู่กวีไทย ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด

น้อมรำลึกสุนทรภู่กวีไทย ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ภายใต้ชื่องาน “น้อมรำลึกสุนทรภู่กวีไทย ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานที่มีชื่อเสียงของพระสุนทรโวหาร (ภู่) โดยบูรณาการกิจกรรมในสัปดาห์วันสุนทรภู่ ตั้งแต่วันที่ 24-26 มิ.ย. 2567 ในคาบเรียนวิชาภาษาไทย นักเรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรม In celebration to Sunthorn Phu day, the Thai Language Department organized different activities on 26 June 2024. This is to commemorate the greatest Thai poet – Phra Sunthorn Woharn. The activities included his history and […]

kanyapak tiraporn

26 Jun 2024

เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Youth Robot Competition 2024

Thailand Youth Robot Competition (TYRC) 2024 วันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ.2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนรอบคัดเลือกตัวแทนระดับประเทศไทย Thailand Youth Robot Competition (TYRC) 2024เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ รายการ 11th International Youth Robot Competition (IYRC) 2024 ได้รับเกียรติจากเซอร์มารี คริสติน อนงค์จรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้มอบรางวัล โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 20 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้รับรางวัลดังนี้ 1. หุ่นยนต์ท่องอวกาศพิศวง รุ่นจูเนียร์ (Galaxy Plunder: Junior) ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศไทย นนท์นภัส อุตตมธนินทร์ ป.6/4 ชลญดา สารวงษ์ ป.5/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 […]

kanyapak tiraporn

17 Jun 2024

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 13 มิถุนายน 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ขึ้น โดยมี เซอร์มาร์การิตา กิจเจริญ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและมอบตัวเป็นศิษย์กับคุณครูได้อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม

kanyapak tiraporn

13 Jun 2024

เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 รับเหรียญรางวัล รายการแข่งขันHapkido Central Region Championship 2024

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – ฮับกิโ เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ASCS – ฮับกิโด เด็กหญิงณภัชกมล ลิมป์ทองทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 เข้าร่วมทักษะการแข่งขันกีฬา (ฮับกิโด) รับรางวัล 1 เหรียญทอง (แชมป์ภาคกลาง) ประเภทต่อสู้ Kyorugi ยุวชนหญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี รายการ Hapkido Central Region Championship 2024 ภาพบรรยากาศ

kanyapak tiraporn

11 Jun 2024

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ปีการศึกษา 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ในวันที่ 11 มิถุนายน 2567 โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การเกิดอัคคีภัย และการก่อการร้าย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อตัวนักเรียน และคนรอบข้าง มีความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์อันตรายและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอบรมเชิงปฏิบัติการ ขอขอบคุณวิทยากรเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก1.นายพุทธิอาจ หงษ์ชูเวช ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก2.นายเอกรินทร์ ชูรอดภัย ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน3.นายอำนาจ จานสีตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน4.นายทินกร เครือวิเสน ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน5.นายภาณุพงศ์ แตนผักแว่น ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน6.นายรัตพงษ์ ศรีมะหิ ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน7.นายสงกรานต์ ศรีบุญเรือง ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน8.นายสรภัค รัชตโสภณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ภาพบรรยากาศกิจกรรม

kanyapak tiraporn

11 Jun 2024
1 2 14