ASCS SPORTS DAY 2023

ASCS SPORTS DAY 2023 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดกิจกรรมกีฬาสี ASCS SPORTS DAY 2023 ภายใต้หัวข้อ REGIONS LIVING IN HARMONY โดยมีคุณพ่อสุรศักดิ์ อัมพาภรณ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมกีฬาสี และได้รับเกียรติจากเซอร์ฟรังซัวส ชีรานนท์ อธิการิณีโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์พร้อมผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ นายกสมาคมศิษย์อัสสัมชัญคอนแวนต์ รวมทั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 ร่วมในพิธีเปิดงานกีฬาสี ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

Terakeat Ontme

20 Nov 2023

ต้อนรับคุณครูใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ต้อนรับคุณครูใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เซอร์เรมอนด์ พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และมอบดอกไม้ต้อนรับคุณครูใหม่จำนวน 4 ท่านได้แก่ 1.นางสาวณัชกวิตา แดงสว่าง สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 2.นายพงศ์ภานุ แก้วสิมมา สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2.นายจิรายุ สำเร็จศิลป์ สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 4.MR.KHEN CANSANA สอนวิชา English Lab

Terakeat Ontme

6 Nov 2023

ประชุมแนะแนวผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5

ประชุมแนะแนวผู้ปกครอง นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 -10.30 น. มิสพัชรินทร์ ชาญณรงค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และมิสนีรนุช เหลือลมัย หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ ไปร่วมประชุมแนะแนวผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5 ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการเตรียมความพร้อมสอบคัดเลือกเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ปีการศึกษา 2568

kanyapak tiraporn

21 Sep 2023

เด็กหญิงวณิชย์ชญา เตชรุ่งวณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ว่ายน้ำ “5 th SWIM STAR Championships 2023 by Arena “

ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงวณิชย์ชญา เตชรุ่งวณิชย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ว่ายน้ำ “5 th SWIM STAR Championships 2023 by Arena “ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง เด็กหญิงวณิชย์ชญา เตชรุ่งวณิชย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 สร้างผลงานทักษะทางด้านกีฬา (ว่ายน้ำ)ได้รับเหรียญรางวัลจากรายการแข่งขัน ว่ายน้ำ “5 th SWIM STAR Championships 2023 by Arena ” โดยได้รับรางวัลดังนี้ เหรียญทอง ฟรีสไตล์ ผลัดหญิง รุ่นอายุ 11ปี ( women ,4×50m. Freestyle) เหรียญทองแดง ฟรีสไตล์ ผลัดผสมชายและหญิง รุ่นอายุ 11ปี ( Mixed ,4×50 […]

Terakeat Ontme

11 Sep 2023

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระบังเกิด

พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระบังเกิด วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดกิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองแม่พระบังเกิด โดยคุณพ่อคามิลโล พรสรร สิงห์ชัย และคุณพ่อฟรังซิสเซเวียร์ อัครนนท์ กิจเจริญ เป็นประธานในพิธี หลังเสร็จพิธีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อทั้งสองท่านในโอกาสรับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

Terakeat Ontme

8 Sep 2023

ค่ายผู้นำจิตอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ASCS

ค่ายผู้นำจิตอาสา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ASCS เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความเป็นผู้นำ การแบ่งปัน การเสียสละ รวมถึงมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดกิจกรรม ค่ายผู้นำจิตอาสา ASCS ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจยานนาวา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจจิตอาสา และการทำกิจกรรมระดมสมองร่วมกันในหัวข้อ จิตอาสา พัฒนาต่อยอด ทำดีเพื่อสังคม ในวันที่ 5 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

Terakeat Ontme

6 Sep 2023

รอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ป.3 ปีการศึกษา 2566

ASCS รอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ป.3 ปีการศึกษา 2566 ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เซอร์แมตตี้ วาปีโส ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS เข้าร่วมกิจกรรม รอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ปีการศึกษา 2566 ณ ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร ภายในกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศ ระบบจักรวาล ทั้งนี้ ยังได้รับชมโดมท้องฟ้าจำลอง ฉายดาวแบบเต็มโดมและรับฟังการบรรยายความรู้เกี่ยวกับดาราศาสตร์จากนักวิชาการการศึกษา การเดินทางไปครั้งนี้ นักเรียนได้รับความรู้จากการท่องโลกทัศนศึกษารวมถึงได้ฝึกทักษะและประสบการณ์ชีวิตจากการเดินทางโดยรถไฟฟ้าเพื่อเรียนรู้และฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม

Terakeat Ontme

6 Sep 2023

ASCS กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ป.4 ปีการศึกษา 2566

ASCS กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ป.4 ปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เซอร์นอร์แบร์ตา ปานมีศรี รองผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS กิจกรรมรอบรู้นอกรั้วคอนแวนต์ ป.4 ปีการศึกษา 2566 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี ภายในกิจกรรมนักเรียนได้ร่วม Science Walk Rally ท่องโลกพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ รับชม อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ฝึกบทบาทการเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย สำรวจ ค้นหา ได้สัมผัสและทดลองจากชิ้นงานนิทรรศการและเกมมากมาย ฝึกทักษะการสังเกต คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยประมวลความคิดเสริมสร้างประสบการณ์การตัดสินใจและทำงานเป็นทีม เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และค้นพบคำตอบด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับชมการแสดงวิทยาศาสตร์ เรื่อง บั๊มโชว์ แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันด้วยการอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย

Terakeat Ontme

4 Sep 2023

รับสมัครงานกราฟิกดีไซน์ จำนวน 1 อัตรา

ASCS รับสมัครงานกราฟิกดีไซน์ จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ASCS รับสมัครงานกราฟิกดีไซน์ จำนวน 1 อัตรา  ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ Link นี้

Terakeat Ontme

3 Sep 2023

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน”

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน” ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากสถานการณ์การเกิดอัคคีภัย แผ่นดินไหว และการก่อการร้าย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความเสียหายที่เป็นอันตรายต่อตัวนักเรียน และคนรอบข้าง มีความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์อันตรายและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบางรัก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้โดยมีคุณสรภัค รัชตโสภณ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เป็นผู้อบรมหัวข้อเรื่อง การป้องกันการเกิดอัคคีภัย คุณนิพนธ์ ราชคง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน เป็นผู้อบรมการป้องกันจากแผ่นดินไหว ตึกถล่มและการป้องกันการก่อร้าย และคุณพุทธิอาจ หงษ์ชูเวช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการพิเศษ เป็นผู้อบรมคุณครูและพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมซ้อมหนีไฟ ภาพบรรยากาศการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง ความปลอดภัยในโรงเรียน”

Terakeat Ontme

30 Aug 2023
1 2 7