บทคัดย่องานวิจัย – 13 ปีการศึกษา 2566

การศึกษาพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบโมเดลซิปปา

kanyapak tiraporn

31 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 11 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงในรายวิชาศิลปะ ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การตั้งคำถาม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

kanyapak tiraporn

31 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 10 ปีการศึกษา 2566

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค K – W – D – L ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

kanyapak tiraporn

31 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 09 ปีการศึกษา 2566

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการภาวนา วิชาคริสตศาสตร์ โดยใช้สื่อประสม (Multimedia) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม

kanyapak tiraporn

31 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 07 ปีการศึกษา 2566

การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ KWULMSP เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

kanyapak tiraporn

31 May 2024

บทคัดย่องานวิจัย – 22 ปีการศึกษา 2566

ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องปรากฏการณ์การขึ้นและตกและรูปร่างของดวงจันทร์โดยใช้เทคนิคการสอนจิ๊กซอว์ (Jigsaw) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

kanyapak tiraporn

31 May 2024

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2567

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2567 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม ได้จัด กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีเซอร์มารีคริสติน อนงค์จรรยา ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมพิธี ภายในงานมีวจนพิธีกรรมและพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และพนักงาน มีการแสดงรำถวายพระพร ชื่อชุด เฉลิมพระชนมพรรษา เฉลิมหล้าราชินี และการนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ภาพบรรยากาศ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ภาพบรรยากาศ การนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

kanyapak tiraporn

31 May 2024
1 2 3 4 14